Mikroçip ve Pet Pasaport ( Kedi Köpek Kimlik Kartı )

Mikroçip Nedir?

Mikroçip; yaklaşık pirinç tanesi büyüklüğünde, ileri teknoloji ile tasarlanmış- ISO 11784 standardı ve HDX ya da

FDX-B teknolojisine uygun- vücutta herhangi bir alerjik reaksiyon oluşturmayan biyoteknolojik bir üründür. Her mikroçip içerisinde dünyada sadece sizin dostunuza ait olan bir kod – sayı yüklüdür.

Mikroçip Ne İşe Yarar?

Mikroçip, içerisinde elektronik olarak yüklü olan numara sayesinde dostunuzun size ait olduğunu kanıtlar. Herhangi bir kaybolma, evden kaçma, çalınma gibi durumda pet hayvanınız bir veteriner kliniği, belediye barınağı, il-ilçe tarım müdürlükleri gibi resmi makamlara gittiğinde yapılacak ilk işlem petinizin üzerinde mikroçipi olup olmadığının kontrolüdür. Bu işlem sonucunda elde edilen bireye özgü numara, online sistemlerde sorgulanarak sahip bilgilerine ( adres, telefon, isim gibi bilgiler) ulaşılır. Dolayısıyla hayati bir önem taşımaktadır.

Mikroçip Nasıl Takılır? Acı Veren Bir Uygulama mıdır?

Mikroçip, evcil pet dostumuza acı veren bir uygulama değildir. Lokal anestezi ya da genel anestezi gerektiren bir uygulama değildir. Rutin aşı uygulamalarında kullanılan iğne-kanüllerden sadece biraz daha kalın bir iğnesi vardır. İki kürek kemiği arası bölgeye uygulanır. Herhangi bir enfeksiyon veya alerjik reaksiyon riski oluşturmaz.

Her mikroçipin kendine ait bir barkodu, bireye özgü bir numarası vardır. Mikroçip uygulama işleminden sonra bu numarayı sizin adınıza gerekli mevzuatlarda belirtilmiş olan sistemlere tanımlarız. Bu sayede evcil dostunuzun size ait olduğu tescillenmiş olur.

Bu konuyla ilgili yönetmeliği okumakta fayda var:

Kedi ve Köpeklerin Kimliklendirilmesi

MADDE 9 – (1) Kimliklendirme ISO 11784 standartı ve HDX ya da FDX-B teknolojisine uygun mikroçip ile yapılır.

(2) Mikroçip uygulaması veteriner hekimler tarafından veya veteriner hekim gözetiminde veteriner sağlık teknisyeni/veteriner sağlık teknikeri tarafından yapılır.

(3) Yeni doğan ev hayvanının sahibi Ek-1’de yer alan Beyanname ile doğum tarihinden itibaren en geç üç ay içinde il/ilçe müdürlüğüne başvuru yapmakla yükümlüdür.

(4) Mikroçip takılarak pasaport düzenlenen ev hayvanları on beş gün içinde veri tabanına kaydedilir.

(5) Veri tabanına kaydedilmiş ev hayvanlarına ait aşı uygulaması, sahip değişikliği gibi pasaporttaki ve veri tabanındaki bilgilerin değişmesi halinde değişikliğin bildirilmesini takiben en geç on beş gün içinde yeni bilgilerin kayıt edilmesi zorunludur.

(6) Mikroçip, iki skapula arasına veya sol tarafta boynun kulağa yakın kısmına deri altına uygulanır.

(7) Mikroçip, ISO 11785 sayılı standarda uygun okuyucular tarafından okunmalıdır.

(8) Kontrolleri esnasında mikroçipi okunamayan ya da düştüğüne kanaat getirilen ev hayvanları için sahibinin ibraz ettiği belge veya bilgiler ile veri tabanındaki bilgiler doğrultusunda yeniden mikroçip uygulaması yapılır.

(9) Daha önce ISO 11784 sayılı standarda uygun olarak kimliklendirilen ev hayvanlarının çip bilgilerinin ISO 11785 sayılı standarda uygun okuyucular tarafından okunması durumunda bu hayvanlara yeniden çip takılmaz.

Mikroçiplerin gerçek ve tüzel kişiliklere tahsisi ve uygulanması

MADDE 10 – (1) Gerektiğinde üzerinde bireysel tanımlama numaraları bulunan mikroçipler, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde ilgili il/ilçe müdürlüğü tarafından kendi görev, yetki ve sorumluluk sahasındaki gerçek ve tüzel kişiliklere tahsis edilebilir.

(2) Gerektiğinde üzerinde bireysel tanımlama numaraları bulunan mikroçipler, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde ilgili il/ilçe müdürlüğü, serbest veteriner hekim, kurum ya da kuruluşlar tarafından kendi görev, yetki ve sorumluluk sahasındaki ev hayvanlarına uygulanır.

 **** 

Bilgisayar destekli veri tabanı

MADDE 15 – (1) Genel Müdürlük tarafından 16 ncı madde hükümlerine uygun olarak bilgisayar destekli bir veri tabanı kurulur. Bu Yönetmelik gereği kaydedilen tüm bilgiler süresiz olarak söz konusu bilgisayar destekli veri tabanında saklanır. Bilgisayar destekli veri tabanına kaydedilen kişisel veriler ise 6698 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan ilgili mevzuata uygun olacak şekilde ve süre ile saklanır.

Veri tabanında bulunması gereken bilgiler

MADDE 16 – (1) Bilgisayar destekli veri tabanında asgari aşağıdaki bilgiler bulunur:

  1. a) Mikroçip numarası, yeri, yerleştirildiği tarihi,
  2. b) Pasaport numarası,
  3. c) Ev hayvanı sahibinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, adresi, posta kodu, telefon numarası,

ç) Aşılara ait; aşının adı, imalatçı firma, parti no, son kullanma tarihi, aşılama tarihi, geçerlilik tarihi (aşının verdiği bağışıklık süresi),

  1. d) Aşıyı uygulayan; veteriner hekimin adı, soyadı, diploma numarası, T.C. kimlik numarası,
  2. e) Ev hayvanın adı, türü, ırkı, cinsiyeti, doğum tarihi, belirgin işaret ve rengi,
  3. f) Ev hayvanının ana ve baba bilgileri,
  4. g) Kayıp bildirim tarihi,

ğ) Operasyon tarihi,

  1. h) Doğum tarihi,

ı) Yetiştirilme amacı,

  1. i) Varsa hayvana ait kalıtsal kusur,
  2. j) Bakanlık gerektiğinde veri tabanına kaydetmek için ek bilgi toplayabilir ve bu bilgileri veri tabanına kaydeder.