Kedilerde ve Köpeklerde Tam İdrar Tahlili

Kedi Köpeklerde Tam İdrar Tahliliİdrar yolu enfeksiyonları, özellikle kısır erkek kedilerde olmak üzere evcil hayvanların tümünde görülebilir. İdrar kesesi, idrar yolu (üretra) gibi organların bakteriyel ya da diğer etkenlere bağlı olarak enfeksiyon kapmasıyla oluşur.

Kediler, köpekler kadar fazla miktarda su tüketmezler. İdrarları köpeklere göre daha yoğundurlar. Özellikle erkek kediler kısırlaştırıldıktan sonra FLUTD denilen alt üriner sistem enfeksiyonlarına daha yatkındırlar. Kanlı idrar yapma, ağrılı idrar yapma, kumu çok uzun süreler kazıp 1-2 damla idrar yaparak çıkma, ev içerisinde kum kabı dışındaki yerlere idrar bırakma gibi belirtiler gösterir.

Kısırlaştırma sonrası idrar pH’sında meydana gelen değişiklikler bakterilerin üremesine uygun bir ortam sağlamakta, ayrıca mineral birikimiyle birlikte idrar yolunda kristaller oluşturmaktadır.  Diğer yandan Akut ya da Kronik Böbrek Yetmezliği dediğimiz hastalıklar kedi ve köpeklerin yaş ilerledikçe çok sık karşılaştıkları bir durumdur. Böbrekler eskisi gibi işlevlerini yerine getiremezler. Dolayısıyla kandaki üre oranları, creatin oranları, fosfor oranları kısa sürede değişir ve bu dengesiz durum bir süre sonra diğer organlara zarar vermeye başlar.  Tüm bu değişimlerin takip edilebilmesi adına gerek kan tahlilleri gerekse idrar tahlilleri düzenli olarak yapılmalı ve organların fizyolojik durumları sıkı takip altına alınmalıdır.

Kedilerde ve köpeklerde neden Tam İdrar Tahlili ( TİT ) yapmalıyız?

Kedi Köpek Böbrek İdrar TahliliKedilerde tam idrar tahlili ( tit ) oldukça önemli bir yere sahiptir. Ağrılı idrar yapma gibi bir şikayetle Veteriner Kliniğine başvurduğunuzda Vetix Veteriner Kliniği olarak yapacağımız ilk iş idrar tahliline başvurmak olacaktır. Bu tahlilde idrar içerisinde herhangi bir kristal olup olmadığına bakarız. Kristaller idrar kanalını kılcal düzeyde çizerek yaralanma oluşturur ve bakterilerin üremesi için uygun alanlar açarlar. Sonrasında vücut bu bakterilerle başa çıkmak için yangı reaksiyonlarını başlatır ve idrar kanalında pıhtı, doku artıkları, epitel döküntüleri gibi birikintiler oluşarak kanalı tıkarlar.

Tit sırasında Vetix Veteriner Kliniği olarak ilgilendiğimiz diğer değerler ise idrarda lökosit varlığı, idrarın pH’sı, idrarda protein varlığı (proteinüri), idrarda kan varlığı (hematüri), idrarda glukoz varlığı, idrarın özgül ağırlığı (dansitesi), idrarda mikroalbümin seviyesi gibi değerlerdir. Tüm bu değerler tek tek incelenerek idrardaki anormallik, böbreklerden mi kaynaklı, yoksa alt üriner sistem enfeksiyonundan mı kaynaklı olduğu tespit edilir. Böbrek kaynaklı bir problemde idrarda protein varlığı yüksek olacaktır. Mikroalbümin seviyesi yükselecektir. Böbrekler idrarı yoğunlaştıramadığı için idrarın yoğunluğu düşecektir. Alt üriner sistem enfeksiyonlarında ise idrarda kan (hematüri) tablosu gözükecektir. pH oranı ölçüldüğünde asidik ya da bazik olma durumuna göre karşılaşabileceğimiz kristaller göz önüne alınacaktır. İdrarda fazla miktarda lökosit bulunduğunda üriner sistem enfeksiyonunun varlığı göz önünde bulundurulacaktır.

Ayrıca Vetix Veteriner Kliniği’ne başvurduğunuzda alınan idrar mikroskobik muayeneye tabi tutulacaktır. Bu sayede idrarda var olan silindirik hücreler, lökositler, eritrositler ve kristaller net bir şekilde gözükecektir.  Tüm bu önemli sağlık parametrelerinin ayrıntılı olarak incelendiği Ataşehir – Şerifali – Ümraniye bölgesinde yer alan Vetix Veteriner Kliniği’ne içiniz rahat bir şekilde başvurabilir, en verimli tedavi metodunu ve hastalık sırasında neler yapmanız gerektiğini hekimlerimizle birlikte konuşabilirsiniz.